Privacyverklaring


Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens als u reserveert of boekt bij Camping Oderbrücke

Wij willen u hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt aan u uitgelegd welke gegevens van u geregistreerd worden, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie u daarover contact kunt opnemen voor vragen.

Doel

Voor een juiste boeking is het nodig om te beschikken over uw gegevens. Wij gaan bij het boeken een overeenkomst aan, en bij inchecken zullen wij moeten vaststellen of u de juiste persoon bent. Het niet verstrekken van (juiste) gegevens zal ertoe leiden dat de boeking niet uitgevoerd kan worden. Bij het verwerken van deze gegevens zijn wij gehouden aan de Europese privacywet / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen.

U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met onderstaande contactgegevens. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Camping Oderbrücke volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail opsturen naar onderstaande contactgegevens. Gegevens kunnen pas verwijderd worden nadat de overeenkomst is ontbonden of uitgevoerd. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Welke gegevens worden geregistreerd en wanneer
Gegevens worden geregistreerd op het moment dat u zelf online, schriftelijk of telefonisch een boeking doet. Het online boekings formulier geeft aan welke gegevens dat zijn. De registratie betreft alleen de door uzelf aangereikte gegevens. Gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

Dit zijn de volgende gegevens:
- Naam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Land
- Telefoon
- Mobiele telefoon
- Email adres
- inenting Corona Pas

Aanvullend kan gevraagd worden om onderstaande gegevens van elke deelnemer. Deze gegevens zijn nodig om vast te stellen wie u bent bij het inchecken en voor een correcte berekening van prijzen en belastingen.

- Voornaam
- Geboortedatum
Waarom en waarvoor worden gegevens geregistreerd
De gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

Het kunnen uitvoeren van de overeenkomst en taak
Om u te kunnen bereiken als dat nodig is
Facturering
Het voorkomen van strafbare daden en bedrog
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan diegenen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Verantwoordelijke verwerker

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is Camping Oderbrücke.
Camping Oderbrücke is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

Naam: Camping Oderbrücke
Telefoon: 004955214359
Email: info@campingimharz.de
Website: www.campingimharz.de
Verdere adres informatie vindt u ook op de bevestiging van de boeking en op de website www.campingimharz.de.

Algemene informatie & voorwaarden camping Oderbrücke 


Algemeen

Prijzen gelden op het moment van boeken en zijn inclusief btw. 
Reserveringen zijn persoonsgebonden. Onder gezin wordt verstaan de hoofdgast, zijn (levens)partner en thuiswonende ongehuwde/niet-samenwonende kinderen.
Kinderen t/m 1 jaar zijn gratis.
Een boeking kan gewijzigd worden.
Dagbezoekers van gasten zijn van harte welkom. Dagbezoekers betalen 1€ per persoon.
Dagbezoekers dienen zich vooraf bij de receptie te melden. 
Huisdieren zijn toegestaan  maximaal 2 per staanplaats  tegen betaling en verplicht aangelijnd

 

Voor kamperen geldt:
Aankomst tussen 12.00 uur en 17.00 uur.
Vertrek vóór 12.00 uur.  Bij later vertrek en/of eerdere aankomst wordt een extra overnachting berekend.

  • Flexibele aankomstdagen en verblijfsduur.
  • Betalingen bij aankomst.
  • Betalingen alleen contant mogelijk